Parempaa unta

Noin joka neljäs naisista ja kuudennes miehistä kokee, että ei saa nukuttua tarpeeksi. Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua riittävästi, joka ilmenee vaikeutena nukahtaa iltaisin ja pysyä unessa sekä tapana herätä liian aikaisin. Yksittäisinä päivinä ilmenevä unettomuus on hyvin tavallista. Se voi johtua hetkellisestä stressistä, uni-valverytmin häiriöstä tai aikaerorasituksesta. Hieman pidempiaikainen (alle kuukausi) unettomuusjakso johtuu tavallisesti rasittavasta elämäntilanteesta, surusta tai sairaustilasta.

Riittävän yöunen määrä vaihtelee 6-9 tunnin välillä. Riittävän yöunen kesto ja ajoittuminen on hyvin yksilöllistä. Ruumiinlämpö ja sen vuorokausivaihtelut määräävät suurelta osin nukahtamisalttiutta ja unen pituutta. Ruuminlämmön laskiessa nukahtaminen helpottuu. Säännöllistä päivärytmiä noudattavan on helpointa nukahtaa kello 22-24 välillä, koska ruuminlämpö alkaa laskea tuolloin.

Nukahtamis- ja heräämisvaikeudet johtuvat henkilön sisäisen kellon ja univalve-rytmin välisestä epäsuhdasta. Sisäistä kelloa tahdistavia aikamerkkejä ovat valon ja pimeän vaihtelu, säännölliset aterioinnit ja nukkumaan menon ja heräämisen ajat. Säännöllinen aamuherääminen on tärkein univalverytmin pysymistä säätelevä tekijä.

Jatka lukemista Parempaa unta